Vững mạnh từ khâu quản lý, giáo dục chiến sĩ

Gốc
Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, những năm qua, Đoàn S73 tiếp tục vươn lên về mọi mặt, kết quả xây dựng đơn vị có tính vững chắc, với nhiều thành tích xuất sắc, năm 2007 đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua...

Tin nóng

Tin mới