Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ rộng 13.436km2, gồm 8 tỉnh, TP

Toàn bộ ranh giới hành chính Thủ đô và 7 tỉnh: Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/08/105831/6381