Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vùng Thủ đô: “Vùng” không gói gọn

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Xây dựng mô hình phát triển không gian Vùng hợp lý sẽ tạo tiền đề cho toàn vùng có được lợi thế phát triển tốt nhất, theo hướng liên kết để phát triển tối đa và bền vững.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=45886