Vững tin vào thành công chặng đường mới

Gốc
(Baonghean) - Trong bầu không khí phấn khởi, tràn đầy khí thế ra quân của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm 2016 Đảng bộ, quân và dân Nghệ An đã đạt được những thành tựu vượt bậc.

Vững tin vào thành công chặng đường mới - Ảnh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Dưới sự lãnh đạo và quan tâm của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng phát huy mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ của con người Nghệ An đã tạo ra những bước chuyển toàn diện, trong đó có những dấu ấn quan trọng: Hoàn thành 25/27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,5%; đứng tốp đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều công trình lớn được khánh thành và đưa vào sử dụng; hoạt động xúc tiến đầu tư và thu hút thương mại, du lịch, dịch vụ thực sự có chiều sâu, trọng điểm; chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được cải thiện mạnh mẽ, thực chất; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị có nhiều đổi mới theo hướng dân chủ, khoa học và tiến bộ, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt.

Vững tin vào thành công chặng đường mới - Ảnh 2

Những thành tựu của năm 2016 là cơ sở vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, tạo ra thế và lực mới để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Nghệ An đón chào năm mới 2017 tràn niềm tin thắng lợi, thành công, phấn đấu cao độ cho mục tiêu đưa tỉnh quê hương Bác Hồ kính yêu phát triển toàn diện và bền vững, đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp; là trung tâm phát triển trên một số lĩnh vực quan trọng của vùng Bắc Trung bộ… theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Báo Nghệ An

Tin nóng

Tin mới