Bạn và người ấy đang có một tình yêu đẹp. Nhưng ai biết được đến một ngày nào đó, tình yêu không còn nữa. Có rất nhiều yếu tố tác động đến kết cục hai người phải nói lời từ giã, giả dụ như: Chuyển chỗ ở, thay đổi công việc, bệnh tật, sự xuất hiện của một người thứ ba