* Khi buồn thì mình phải làm gì cho đỡ buồn hở anh? (shooting star trang, yahoo) - Cách duy nhất là mình phải làm những gì có thể giúp mình không còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến điều đang khiến mình buồn nữa.