Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vườn hồng

Báo Tiền Phong
Gốc

* Thân xác có đóng vai trò quan trọng trong tình yêu? (star boy, yahoo) - Quá sức quan trọng! Bởi mọi ngôn ngữ của tình yêu đều bộc lộ chủ yếu qua thân xác. Liếc mắt, cười duyên, nắm tay, hổng có thân xác thì đâu có làm được!

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081213184529.aspx