Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vươn lên từ quá khứ lỗi lầm

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Để thực hiện ý định viết một bài về những bạn trẻ nghiện hút ma túy đang tái hòa nhập thành công tại cộng đồng, chúng tôi đã liên lạc với nhiều quận đoàn trong TP Hà Nội để nhờ giới thiệu. Nhưng, sau gần một tháng chờ đợi, ý định này không thể thực hiện được do số lượng bạn trẻ cai nghiện thành công quá ít, hầu hết là tái nghiện, nhiều người đã vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh AIDS.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124962&sub=61&top=39