Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tránh tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng trong xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tránh tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng trong xây dựng nông thôn mới

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc,...

10 liên quan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, PHÁT TRIỂN ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, PHÁT TRIỂN ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG

'Dự kiến kỳ họp Quốc hội cuối năm nay sẽ phê duyệt đề án tổng thể các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu...

10 liên quan

HƠN 600 XÃ MIỀN NÚI PHÍA BẮC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sáng 03/08, tại tỉnh Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình...

10 liên quan

Thí điểm tổng kết 10 năm nông thôn mới

Ngày 3-8, tại Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020...

10 liên quan

Tướng công an lo tội phạm lộng hành ở vùng nông thôn

Trong xây dựng nông thôn mới, trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho rằng nếu để tội phạm lộng hành thì các mục tiêu...

10 liên quan