Một trong những vướng mắc mà hải quan địa phương gặp phải là sự thiếu thống nhất trong việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của các bộ, ngành.

Ảnh minh họa.

CôngThương - Phiếu theo dõi hàng hóa XNK được Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo công văn 170/TCHQ-GSQL ngày 12/1/2012 nhằm giải quyết các trường hợp cùng một lúc DN có hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) tại nhiều cửa khẩu khác nhau, đồng thời để thuận lợi cho việc theo dõi hàng hóa XNK thuộc diện phải có văn bản cho phép của bộ, ngành liên quan.

Tuy nhiên, một trong những vướng mắc mà hải quan địa phương gặp phải là sự thiếu thống nhất trong việc cấp giấy phép XNK hàng hóa của các bộ, ngành. Theo Cục Hải quan Hải Phòng, một số giấy phép XNK không quy định thời hạn (hiệu lực) của giấy phép như: Giấy phép NK máy photocopy màu của Cục Xuất bản- Bộ Thông tin và Truyền thông; giấy phép NK thuốc thú y của Cục Thú y- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Một vướng mắc khác là tại Công văn 170/TCHQ-GSQL quy định “phiếu theo dõi hàng hóa XK do Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi DN làm thủ tục XNK lô hàng đầu tiên của Giấy phép cấp…” khi phát sinh nhu cầu XNK hàng hóa, DN phải đến cục hải quan tỉnh để được cấp phiếu, sau đó mới liên hệ tới chi cục hải quan cửa khẩu để đăng ký làm thủ tục. Quá trình này sẽ làm mất thêm nhiều thời gian, chi phí đi lại của DN.

Do đó, để tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan và DN, hiện nay, các cục hải quan tỉnh, thành phố đề nghị nên giao việc cấp phiếu và theo dõi văn bản cho phép XNK cho chi cục hải quan cửa khẩu nơi DN mở tờ khai đầu tiên. Đồng thời, việc thanh khoản văn bản cho phép XNK nên giao cho chi cục hải quan cửa khẩu nơi DN mở tờ khai cuối cùng. Bên cạnh đó, nên bổ sung quy định về thời gian và trách nhiệm của DN trong việc đến chi cục hải quan nơi mở tờ khai cuối cùng để thực hiện thanh khoản giấy phép khi giấy phép hết hạn. Xem xét bổ sung chế tài quy định về phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm, không đến thanh khoản.

Đặc biệt, cần thiết phải có sự thống nhất của các bộ, ngành trong việc ban hành các văn bản cho phép XNK hàng hóa như ngày cấp phép, ngày hết hạn… để làm căn cứ thanh khoản giấy phép.

Nguyễn Hải

Ảnh minh họa.

PHẢN HỒI