Vương Tuấn Khải đã kết thúc ghi hình cho 'Nhà hàng Trung Hoa 3', nửa đường còn lại sẽ do Vương Hạc Đệ thay thế?

Vương Tuấn Khải đã kết thúc ghi hình cho 'Nhà hàng Trung Hoa 3', nửa đường còn lại sẽ do Vương Hạc Đệ thay thế?

Mới đây, trên mạng tiết lộ Vương Tuấn Khải đã kết thúc ghi hình cho chương trình Nhà hàng Trung Hoa 3, nửa...

4 liên quan

Hành động ga lăng của Vương Tuấn Khải với Dương Tử trong 'Nhà hàng Trung hoa 3' bị gán ghép thành couple

Hành động ga lăng của Vương Tuấn Khải với Dương Tử trong 'Nhà hàng Trung hoa 3' bị gán ghép thành couple

Vương Tuấn Khải mới đây có hành động ga lăng với Dương Tử trong quá trình ghi hình Nhà hàng Trung hoa mùa...

4 liên quan

Vương Tuấn Khải, Dương Tử, Huỳnh Hiểu Minh tham gia chương trình Nhà hàng Trung Hoa mùa 3

Vương Tuấn Khải, Dương Tử, Huỳnh Hiểu Minh tham gia chương trình Nhà hàng Trung Hoa mùa 3

Chương trình Nhà hàng Trung Hoa mùa 3 xuất hiện danh sách khách mời với sự tham gia của Vương Tuấn Khải, Dương...

4 liên quan

'Nhà hàng Trung Hoa mùa 3' chuẩn bị quay, Vương Tuấn Khải và Dương Tử sẽ tái hợp?

Chương trình Nhà hàng Trung Hoa mùa 3 xuất hiện danh sách khách mời với sự tham gia của Vương Tuấn Khải, Dương...

4 liên quan