Theo Football Money League công bố, MU đã vượt qua Real để trở thành CLB có doanh thu cao nhất ở môn "thể thao vua".

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 1

Leicester City – 172,1 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 2

Inter – 179,2 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 3

West Ham – 192,3 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 4

Zenit – 196,5 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 5

AC Milan – 214,7 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 6

AS Roma – 218,2 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 7

Schalke – 224,5 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 8

Atletico Madrid – 228,6 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 9

Tottenham – 279,7 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 10

Dortmund - 283,9 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 11

Juventus – 341,1 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 12

Liverpool – 403,8 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 13

Chelsea – 447,4 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 14

Arsenal – 468,5 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 15

PSG – 520,9 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 16

Man City – 524,9 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 17

Bayern – 592 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 18

Real – 620,1 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 19

Barca- 620,2 triệu Euro

Vuot mat Real, MU tro thanh CLB 'boi thu' nhat lang tuc cau - Anh 20

MU- 689 triệu Euro