Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VUSTA nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu

TSKH Phan Xuân Dũng giao Ban Truyền thông và Phổ biếnVUSTA nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu nhằm vinh danh cơ quan báo chí, tác giả, nhà khoa học.

Ngày 29/7, phát biểu tại Hội nghị Thông tin và công tác báo chí, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, Đảng đoàn và lãnh đạo VUSTA luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cơ quan báo chí trực thuộc và hệ thống VUSTA, coi báo chí là thế mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tri thức KHCN, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của VUSTA và toàn hệ thống.

VUSTA thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, nhất là liên quan đến thẩm quyền và trách nhiệm của VUSTA ở cả vai trò chủ quản và vai trò cơ quan phối hợp với chủ quản báo chí.

“Xây dựng báo, tạp chí thuộc hệ thống VUSTA theo hướng thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tăng cường hàm lượng khoa học đối với các tạp chí nhằm phát huy thế mạnh và xây dựng thương hiệu báo chí khoa học của VUSTA và các tổ chức thành viên. Các tạp chí cần tránh sa vào các biểu hiện “báo hóa tạp chí”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh và chỉ rõ một số nhiệm vụ triển khai công tác báo chí trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch VUSTA yêu cầu cần phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xây dựng quy chế phối hợp giữa VUSTA và các tổ chức thành viên trong chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí của VUSTA; tổ chức lấy ý góp ý của các cơ quan báo chí trong hệ thống các cơ quan liên quan trước khi ban hành và thực hiện.

VUSTA tổ chức hội nghị thông tin và công tác báo chí.

VUSTA tổ chức hội nghị thông tin và công tác báo chí.

Tổ chức đánh giá năng lực chủ quản của các Viện, các cơ quan báo chí thuộc Viện; nghiên cứu việc sắp xếp lại, chấn chỉnh hoạt động, rà soát tình trạng chồng chéo về tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ trong các cơ quan báo chí và đề xuất hướng khắc phục.

Tổ chức Hội nghị thông tin báo chí định kỳ, hội thảo chuyên đề nâng cao hoạt động báo chí, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên trong hệ thống. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí trong hệ thống VUSTA.

TSKH Phan Xuân Dũng cũng giao Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức VUSTA nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu nhằm vinh danh cơ quan báo chí, tác giả, nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN trong hệ thống VUSTA.

Toàn hệ thống VUSTA hiện có 70 cơ quan báo chí, Trong đó, do Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương trực tiếp quản lý là 1 cơ quan báo chí (Báo Tri thức và Cuộc sống) và gián tiếp quản lý là 22 cơ quan báo chí thuộc các tổ chức khoa học công nghệ (Viện). 47 cơ quan báo chí còn lại thuộc hội ngành toàn quốc quản lý. Nhiệm vụ của báo chí VUSTA thời gian qua đã được khẳng định, không ngừng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, giới thiệu các thành tựu khoa học, công nghệ mới của Việt Nam và thế giới, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam, thông tin chính trị, thời sự, văn hóa, xã hội phục vụ nhu cầu của công chúng cả nước.

Báo chí VUSTA luôn chấp hành các chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp Hội Việt Nam, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng cải thiện nội dung, phương pháp làm báo, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của các nhà khoa học, trí thức và bạn đọc cả nước. Nhiều cơ quan báo chí cũng đã đảm bảo được việc cân đối thu, chi tài chính cho các hoạt động của báo, đảm bảo sự ổn định trong các hoạt động chuyên môn và đời sống cho các phóng viên, biên tập viên.

Mời độc giả xem thêm video Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc Hội nghị:

Thiên Tuấn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/vusta-news/vusta-nghien-cuu-to-chuc-giai-bao-chi-khoa-hoc-tieu-bieu-1730614.html