VYMUN 2015 - Cùng giới trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế

Gốc
Chương trình VYMUN (Vietnamese Youth Model United Nation) là sự kiện thường niên của Tổ chức hợp tác thanh niên Việt Nam - tổ chức do thanh niên sáng lập và điều hành với sứ mệnh xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và ý thức đóng góp cho xã hội.

MUN - Model United Nation là chương trình mô phỏng các cuộc họp của Liên Hợp Quốc, và các thí sinh sẽ đại diện các quốc gia thành viên trong những hôi đồng khác nhau nằm đưa ra nghị quyết, giải pháp cho những vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội nóng bỏng trên toàn cầu. Mặc dù trên thế giới, MUN diễn ra đều đặn hàng năm bởi nhiêu tổ chức thanh niên khác nhau và được nhiều bạn trẻ ủng hộ, thì tại Việt Nam mô hình này chưa được rộng rãi biết đến.

VYMUN đầu tiên được tổ chức vào năm 2014 và đã đạt được thành công lớn trong việc phổ biến khái niệm MUN tại Việt Nam

VYMUN được tổ chức với mục đích nhằm giúp giới trẻ Việt Nam nâng cao hiểu biết về nhiều vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu, trực tiếp đưa ra những ý tưởng của mình để chung tay xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn; đồng thời phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh và các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng hùng biện và đàm phán.

VYMUN 2015 với chủ đề Toàn cầu hóa: Cơ hội và cạm bẫy”, mở rộng quy mô so với năm trước với 150 đại biểu các nước, 50 quan sát viên, đồng thời bổ sung vào chương trình các thành viên báo chí, nhằm mang lại tính chân thực nhất có thể khi mô phỏng lại các kì họp của MUN. Sẽ có 5 hội đồng với các chủ đề bàn luận khác nhau nhưng những chủ đề này vẫn sẽ hướng đến nội dung của chương trình, bao gồm Hội đồng Khủng hoàng (UNSC), Hội đồng phát triển Liên hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp Quốc (UNESCO), Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Hội đồng Báo chí (Press Corps).

VYMUN 2015 diễn ra vào 8h ngày 31/7/2015 tại Hội trường Đại học Luật, 87 Nguyễn Chí Thanh, vhương trình sẽ được tổ chức từ ngày 31/7 đến 2/8 tại Cơ sở 2 của Đại học Kinh Doanh Công Nghệ tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

An Khê

Tin nóng

Tin mới