HLV ĐT Kazakhstan Bernd Storck đánh giá Theo Walcott nguy hiểm không kém gì Lionel Messi và cho biết đội bóng của ông cần có kế hoạch để ngăn chặn tài năng trẻ này.