WB hỗ trợ 55 triệu USD hướng tới người thu nhập thấp

Gốc
(HNMO) – Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" có tổng trị giá 55,625 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 55 triệu USD.

Ngày 6/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp”.

Theo Hiệp định đã ký, Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp", được thực hiện trong thời gian 5 năm (từ năm 2013 đến năm 2018), có tổng trị giá 55,625 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 55 triệu USD, vốn đối ứng là 0,625 triệu USD.

Dự án nhằm tăng cường năng lực thực hiện các giải pháp sáng tạo của Việt Nam, bao gồm cung cấp tài chính cho việc phát triển, điều chỉnh, áp dụng, mở rộng quy mô và thương mại hóa công nghệ mới; tăng cường khả năng về công nghệ và sáng tạo của các viện nghiên cứu và phát triển cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực về phát triển chương trình, điều phối chính sách, thực thi, giám sát và đánh giá chương trình cho các cơ quan hoạch định chính sách liên quan.

Đồng thời, dự án sẽ hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo thông qua cung cấp các giải pháp công nghệ giá rẻ trong trong lĩnh vực y dược cổ truyền, ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông và nông nghiệp, thủy sản.

Tin nóng

Tin mới