Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

WB nhận định tình hình cải cách và phát triển kinh tế của Việt Nam

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt báo cáo cập nhật tình hình cải cách và phát triển kinh tế của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện, được công bố.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=31690