Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

WB tài trợ 35.000 USD cho Việt Nam

Gốc

Năm 2008, khoản tài trợ mà Quỹ Dân sự của Ngân hàng thế giới (WB) dành cho các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam là 35.000 USD (tương đương 560 triệu đồng).

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/1/84100.cand