Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

WCG Việt Nam 2008: Mỗi team hùng cứ một game

Gốc

Các thành viên team 3H đang thống trị môn FIFA, proA Gaming khẳng định sức mạnh với StarCraft còn 1st giữ vững vị thế ở Counter-Strike.

Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2008/07/3B9AE6B1