WCS: EPS 9 tháng đạt 14.114 đồng

Gốc
9 tháng đầu năm 2015, WCS đạt hơn 80,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 13,3% lên hơn 35 tỷ đồng.

CTCP Bến xe Miền Tây (mã WCS - HNX) đã công bố BCTC quý III/2015, với doanh thu thuần đạt hơn 27 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty tăng nhẹ gần 7% nên lợi nhuận gộp đạt khoảng 16 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2015 của công ty tăng 10,8% lên 1,49 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty đạt hơn 559 triệu đồng, giảm 17,7%.

Kết quả, WCS ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý III/2015 là hơn 12,2 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

WCS: EPS 9 tháng đạt 14.114 đồng - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, WCS đạt hơn 80,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 13,3% lên hơn 35 tỷ đồng. EPS 9 tháng của WCS đạt 14.114 đồng/CP.

Bình Minh

Tin nóng

Tin mới