Website của Hội Nhà văn Việt Nam chính thức ra mắt

Gốc
Ngày 9-10, website của Hội Nhà văn Việt Nam chính thức ra mắt tại địa chỉ http://hoinhavanvietnam.vn, http://vanvn.net và http://hnv.vn. Với các chuyên mục như: Tin văn, Tiếng nói nhà văn, Tác phẩm, Lý luận phê bình, Văn học nước ngoài... website này sẽ là tiếng nói chính thức trên mạng của Hội Nhà văn Việt Nam về những vấn đề văn học đang đặt ra, đồng thời là diễn đàn của các nhà văn.

Tin nóng

Tin mới