Website của Paris Hilton bị dùng trong tấn công web

Gốc
Website của Paris Hilton đã bị tấn công và “tiêm” vào máy tính của khách thăm một chương trình trojan “độc” được thiết kế để đánh cắp những thông tin nhạy cảm.

Tin nóng

Tin mới