(ĐTCK-online) WesternBank cho biết, chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến cho cả năm 2010 đạt mức 160 tỷ đồng, không cao hơn so với năm trước.

Kết thúc tháng 1/2010, WesternBank đạt 13 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; huy động vốn đạt 6.871 tỷ đồng và dư nợ cho vay là 1.735 tỷ đồng. WesternBank vừa được Sở GDCK TP. HCM (HOSE) chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết 100 triệu cổ phiếu trên sàn này. Dự kiến, WesternBank sẽ niêm yết trong tháng 4/2010. Theo kế hoạch sau khi niêm yết, WesternBank sẽ tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng và đến cuối năm 2010 sẽ nâng lên 3.000 tỷ đồng.