Ngày16-1, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam khai trương trang mạng điện tử song ngữ mới, tại địa chỉ: www.wpro.who.int/vietnam/?lang=vi (tiếng Việt) và www.wpro.who.int/vietnam (tiếng Anh). Trang mạng điện tử này là một công cụ truyền thông quan trọng đối với các đối tác của WHO, các cơ quan báo chí và toàn thể cộng đồng.