WHO ủng hộ khẩu hiệu 2K của Việt Nam

Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế kêu gọi người dân Việt Nam đoàn kết, chung sức nâng cao ý thức phòng bệnh, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe của cá nhân, gia đình và toàn thể xã hội.

Bộ Y tế - WHO

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/who-ung-ho-khau-hieu-2k-cua-viet-nam-post955609.vov