Hệ điều hành mới của Microsoft có thể làm "bốc hơi" file nhạc MP3 của bạn. Microsoft khuyến cáo người dùng download bản vá lỗi cho Windows Media Player.