Từ đầu tháng 9, Microsoft đã phát hành phiên bản Windows Vista Release Candidate 1 để một số nhóm chuyên gia chạy thử nghiệm. Đến nay, hãng này đã chính thức cho phép người dùng tải tự do về dùng thử.