Wireless chip Terahertz hỗ trợ băng thông rộng 30 Gbps

Gốc
Khi nhắc đến Terahertz, chúng ta thường nói đến laser. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ một vấn đề chỉ liên quan một chút đến flash và là một lĩnh vực rất tiềm năng chúng ta sử dụng hàng ngày.

Tin nóng

Tin mới