WSS: Phó Chủ tịch Phạm Diễm Hoa đã mua 100,000 cp

Gốc
Ngày 16/07/2015, bà Phạm Diễm Hoa - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Chứng khoán Phố Wall (HNX: WSS) đã mua 100,000 cp, nâng sở hữu từ 5.61% lên 5.81%.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Diễm Hoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: WSS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,820,000 CP (tỷ lệ 5.61%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,920,000 CP (tỷ lệ 5.81%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/07/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/07/2015.

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới