Mới đây, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chính thức thông báo Mỹ đã không tuân thủ việc xóa bỏ một loạt chính sách trợ cấp bất hợp pháp cho những người trồng bông ở trong nước. Phán quyết này mở đường cho Braxin áp dụng biện pháp trừng phạt thương mại trị giá hàng tỷ USD đối với Mỹ.

small_6933.jpg Đây là thắng lợi lớn đối với ngành bông của Braxin và các nước Tây Phi từng bị ảnh hưởng do các khoản trợ cấp cho nông dân trong nước của Mỹ.Braxin có quyền áp dụng trừng phạt thương mại hàng năm ước tới 4 tỷ USD đối với Mỹ, nhưng cũng có thể chỉ phải trả mức trả đũa ít hơn bởi Mỹ đã xóa bỏ một số khoản trợ cấp. Braxin cho biết hành động hỗ trợ tiếp tục đối với nông dân trồng bông của Mỹ nhằm đảm bảo mức xuất khẩu và sản lượng cao một cách giả tạo, làm ảnh hưởng đến các nhà sản xuất Braxin và châu Phi. Chính phủ Braxin buộc tội Mỹ tìm cách giữ vị trí là nước trồng bông lớn thứ hai thế giới bằng cách cung cấp khoản trợ cấp chính phủ 12,5 tỷ USD cho nông dân Mỹ trong giai đoạn từ tháng 8/1999 đến tháng 7/2003. Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu bông lớn nhất, trong khi Braxin đứng thứ 5. Nếu Mỹ không tuân thủ phán quyết của WTO, Braxin sẽ nhắm mục tiêu tới các hàng hóa Mỹ, cũng như thương hiệu, bản quyền và các dịch vụ thương mại để trả đũa.