Việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán Doha nhằm mục đích có thể đáp ứng mục tiêu kết thúc Vòng đàm phán này vào năm 2010.

Ngày 20/10, phát biểu tại Đại hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy đã kêu gọi các thành viên WTO "nghiêm túc đẩy nhanh" các cuộc đàm phán Doha để có thể đáp ứng mục tiêu kết thúc Vòng đàm phán này vào năm 2010. Ông Lamy nêu rõ Vòng đàm phán Doha cần những cuộc thương lượng thực sự nghiêm túc. Mục tiêu kết thúc Vòng Doha vào năm 2010 sẽ rất khó đạt nếu không đẩy nhanh tiến độ một cách nghiêm túc, không chỉ trong các cuộc tư vấn không chính thức mà cả trong các trao đổi thực chất giữa các thành viên WTO về các vấn đề then chốt. Hội nghị cấp cao G-20 mới đây đã khẳng định cam kết nỗ lực kết thúc vòng đàm phán không muộn hơn đầu năm tới trên cơ sở những tiến bộ đã đạt được, đặc biệt về các thể thức trong đàm phán. Tổng Giám đốc WTO nêu rõ thông điệp của Hội nghị bộ trưởng các nước chậm phát triển nhất thế giới với Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới là khẩn cấp kết thúc Vòng đàm phán Doha để biến những hứa hẹn phát triển của nó thành sự thật, trong đó có nhiều lợi ích của các nước nghèo nhất. Hội nghị Bộ trưởng thương mại châu Phi diễn ra vào tuần tới ở Cairo (Ai Cập) sẽ là một cơ hội quan trọng nữa để tìm cách kết thúc Vòng đàm phán Doha và thảo luận tầm quan trọng của mở cửa buôn bán. Tổng giám đốc WTO xác nhận Vòng đàm phán Doha đã đạt được tiến bộ trong nhiều lĩnh vực như tạo điều kiện thuận lợi cho buôn bán. Các thành viên đã chuẩn bị tốt và nghiêm túc trong đàm phán về tiếp cận thị trường hàng nông sản và hàng công nghiệp. Tuy nhiên, ông khẳng định để kết thúc Vòng Doha, cần sự minh bạch lớn hơn trong các thảo luận song phương. Mỗi thành viên cần xác định trách nhiệm của mình trong tiến trình đàm phán cũng như các cuộc thương lượng cần bao quát hơn và vượt lên những lợi ích vị kỷ./. (TTXVN/Vietnam+)