TPHCM đang ra sức lập lại trật tự kỷ cương đô thị. Thế nhưng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người lưu thông vẫn còn...