Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Quốc hội đối với người nghèo, nhiều địa phương đã chủ động, huy động được sức mạnh của cả cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho người nghèo với những cách làm linh hoạt, sáng tạo giúp công tác giảm nghèo trên cả nước đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù vẫn là huyện thuần nông, ít dự án công nghiệp, mức sống của người dân chỉ nằm ở tốp trung bình nhưng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương trong những năm qua đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và là điển hình của tỉnh trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-voi-cu-tri/2020/2/xa-hoi-hoa-cong-tac-giam-ngheo-ben-vung/290787