Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường thủy

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Bộ trưởng Bộ GTVT - Hồ Nghĩa Dũng vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành GTVT đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020. Theo bản quy hoạch mới, giao thông đường thủy trong tương lai sẽ được phát triển với nhiều điểm mới.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=91200