Diên Hồng của lòng dân

Diên Hồng của lòng dân

ĐBQH VŨ TIẾN LỘC: CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC QUÊN MỤC TIÊU DÀI HẠN VÀ CẤP BÁCH LÀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỂ CHẾ, TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ

ĐBQH VŨ TIẾN LỘC: CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC QUÊN MỤC TIÊU DÀI HẠN VÀ CẤP BÁCH LÀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỂ CHẾ, TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ

Một sáng kiến, hình thức tham vấn hiệu quả

Một sáng kiến, hình thức tham vấn hiệu quả

Nhận diện rủi ro để có quyết sách đúng

Nhận diện rủi ro để có quyết sách đúng

Ổn định vĩ mô, 'dĩ bất biến ứng vạn biến'

Ổn định vĩ mô, 'dĩ bất biến ứng vạn biến'

Kịp thời 'tiếp sức' cho nền kinh tế vĩ mô phát triển bền vững

Kịp thời 'tiếp sức' cho nền kinh tế vĩ mô phát triển bền vững

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022: Gợi mở nhiều định hướng chính sách quan trọng

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022: Gợi mở nhiều định hướng chính sách quan trọng

Thách thức trong vòng xoắn mục tiêu đạt được

Thách thức trong vòng xoắn mục tiêu đạt được

Sẽ tạo sự chuyển biến lớn trong thực thi chính sách

Sẽ tạo sự chuyển biến lớn trong thực thi chính sách

Lan tỏa tinh thần hành động, vì dân của Quốc hội

Lan tỏa tinh thần hành động, vì dân của Quốc hội

Chung sức, đồng lòng đưa đất nước bước vào giai đoạn mới

Chung sức, đồng lòng đưa đất nước bước vào giai đoạn mới

Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2022: Vinatex kiến nghị về tiếp cận chính sách mới

Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2022: Vinatex kiến nghị về tiếp cận chính sách mới

Chuyên gia nói gì về Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022?

Chuyên gia nói gì về Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022?

PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH: CÁC Ý KIẾN TẠI DIỄN ĐÀN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 2022 SẼ ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH THAM VẤN PHỤC VỤ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI

PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH: CÁC Ý KIẾN TẠI DIỄN ĐÀN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 2022 SẼ ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH THAM VẤN PHỤC VỤ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI

Sau Diễn đàn sẽ cụ thể hóa chính sách ra sao?

Sau Diễn đàn sẽ cụ thể hóa chính sách ra sao?

Thành công trọn vẹn của phiên tọa đàm cấp cao

Thành công trọn vẹn của phiên tọa đàm cấp cao

Tạo ổn định trong điều kiện bất ổn của thế giới

Tạo ổn định trong điều kiện bất ổn của thế giới

Có ổn định mới có phát triển!

Có ổn định mới có phát triển!