Với khán giả yêu âm nhạc, tên tuổi nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ gắn liền với bài hát "Xa khơi". Ông viết "Xa khơi" vào năm 1961, cho đến bây giờ vẫn được coi là một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.