Xã luận: Xây dựng hạnh phúc tự do cho nhân dân

Gốc
(VOH) - Hôm nay, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh chúng ta vui mừng, phấn khởi đón chào kỷ niệm 65 năm thành lập nước.

Việc ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một sự kiện là mốc son trọng đại ở châu lục và trên thế giới khi một nước thuộc địa anh hùng vùng lên viết trên lịch sử giành độc lập của thế giới quật khởi 3 chữ tiên phong: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Độc lập tự do đã điểm song Dân tộc Việt Nam có vượt qua được thử thách để trở thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh như mục tiêu và mong mõi của Hồ chủ tịch và những người thành lập nước cách đây 65 năm hay không? Tuy còn khó khăn trong cuộc sống, nhưng thành quả của 65 năm xây dựng và phát triển đất nước đã hiển hiện cụ thể trong mỗi người- mỗi nhà Việt Nam- Bây giờ nhân dân ta cơm không chỉ no- áo không chỉ ấm- mà là ăn đã ngon- mặc đã đẹp cùng các tiện nghi phục vụ cho đời sống trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội ai cũng được hưởng thụ- Chủ thuyết phát triền của VN đang ở ngay trước mắt chúng ta được Bác Hồ xác lập ngay từ những ngày đầu lập nước, thể hiện ngay trong tên nước: Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc- Giữ vững lời thề 65 năm qua, dân tộc ta đã trãi qua những chặng đường gian truân, vượt qua mưa bom lửa đạn để quyết giành lại độc lập tự do, và mưu cầu hạnh phúc trên các nền dân chủ đó; rồi phải vượt qua những rào cản trong tư duy nhằm tiến lên con đường đem lại hạnh phúc cho mỗi người Việt Nam- Lấy vài chỉ số phát triển của thành phố trong 5 năm qua- từ 2005 đến 2010 để thấy sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố chúng ta: Qui mô kinh tế thành phố tăng 1,7 lần, GDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD- tăng 1,68 lần so với năm 2005. Quản lý và phát triển đô thị đạt một số kết quả nhất định góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Giáo dục đào tạo chuyển biến tích cực. An ninh quốc phòng được giữ vững, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực- Suy cho cùng, hạnh phúc của con người mới là mục tiêu cụ thể, thiết thực mà từng người trong mọi tầng lớp xã hội có thể cảm nhận được- Đó cũng là cái gốc của sự phồn vinh của đất nước của dân tộc. Chính vì thể mà chỉ 1 tháng rưỡi sau ngày đọc Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “ngày nay chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc- tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì ...”. Để người dân hưởng hạnh phúc hơn nữa- Mỗi cán bộ, Đảng viên mỗi người dân TPHCM phải ra sức tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị bền vững, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc” Ra sức thực hiện 15 chỉ tiêu cụ thể mà dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9 đã đề ra để nhân dân thảo luận, góp ý. Trong đó GDP bình quân hàng năm đạt 12% đến cuối năm 2015 GDP bình quân đầu người đạt 4.800 USD, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt trên 70%; đạt chỉ tiêu 15 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 90%, hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Mục tiêu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại- Trong phát triển đất nước TPHCM vốn có truyền thống đi trước- về trước- TP chúng ta phải đầu tàu đi trước mục tiêu nầy 5 năm- Tức đến năm 2015 thành phố phấn đấu trở thành TP công nghiệp hóa hiện đại hóa. Với truyền thống năng động sáng tạo TPHCM phát huy tối đa vị trí trung tâm đầu tàu của mình để cùng cả nước- vì cả nước TP trở thành TP công nghiệp văn minh hiện đại trong khu vực, cung cấp ngày càng nhiều nhu cầu cuộc sống để cuộc sống của người dân TP ngày một nâng cao sánh vai cùng nhân dân cả nước. Như thế cũng đồng nghĩa với việc Đảng, chính quyền của TP ta tập trung chăm lo xây dựng hạnh phúc ấm no tự do cho người dân. Quốc khánh năm nay là thời điểm đẹp nhất để mọi người Việt Nam- mọi công dân TPHCM chúng ta cùng nhau bàn thảo và ra sức, nỗ lực thực hiện những bước đi của thành phố, của đất nước trên đường hiện thực hóa những tư tưởng và mục tiêu cao đẹp của Bác Hồ, mà cụ thể trước mắt là phải thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với nội dung xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức là văn minh”. Đó cũng là cách để chúng ta thực hiện tốt mục tiêu và lý tưởng cao đẹp mà Bác Hồ đã tuyên bố muôn triệu người dân cũng thư bạn bè trên thế giới 65 năm về trước. Đây cũng còn là dịp để cho mỗi Đảng viên chúng ta tự soi rọi lại mình để góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày thêm vững mạnh đủ sức lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang./. Ban biên tập

Tin nóng

Tin mới