Quế Thuận là xã trung du miền núi của huyện Quế Sơn. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, nhất là từ khi xã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn ở Quế Thuận có những thay đổi lớn, đời sống của đại bộ phận nhân dân từng bước được cải thiện đáng kể.

Kinh tế nông nghiệp làm đòn bẩy

Ông Phan Duy Thanh- Phó Chủ tịch UBND xã Quế Thuận, cho biết: Quế Thuận nằm ở vùng đồi, giao thông đi lại cách trở nên việc quy hoạch và phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp rất khó. Thương mại dịch vụ phát triển còn nhỏ lẻ. Lãnh đạo xã qua các thời kỳ luôn trăn trở phải làm sao tìm giải pháp đưa nền kinh tế phát triển đi lên, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Quế Thuận xác định lấy kinh tế nông nghiệp (NN) làm trọng tâm, trong đó chăn nuôi, kinh tế rừng được ưu tiên hàng đầu.

Để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực NN, Quế Thuận chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hạ tầng NN nhằm củng cố và tăng hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, xã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, xây dựng các vùng chuyên canh để đưa các loại giống – cây – con vào sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, nhờ thế mà giá trị ngành NN ngày càng tăng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhờ phát huy được những lợi thế để phát triển kinh tế rừng, kinh tế trang trại, chăn nuôi… nên ND đã có hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay toàn xã có hơn 1.200ha đất rừng sản xuất, với gần 300ha đất canh tác cây sắn và nhiều gia trại, trang trại được đầu tư quy mô. Đời sống người dân trên địa bàn đã thay đổi, bộ mặt của xã ngày một khang trang hơn.

Cần nhiều sự quan tâm

Theo ông Bùi Tuần- Chủ tịch UBND xã Quế Thuận, mặc dù không phải là xã điểm của huyện Quế Sơn về xây dựng NTM, nhưng trong những năm qua xã đã chú trọng mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, đường - trường - trạm… để phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay xã đã đạt 4/19 tiêu chí về xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm 2013 đạt thêm 1 – 2 tiêu chí nữa. “Tuy đạt thấp các tiêu chí, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng và quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại đến năm 2020”.

Ông Tuần cho biết thêm, thời gian tới xã sẽ khai thác triệt để mọi nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ từ cấp trên, phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt là tập trung phát triển lĩnh vực NN theo hướng hiện đại hóa, khuyến khích phát triển số lượng đàn gia súc, gia cầm, các mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, nhất là chú trọng phát triển kinh tế rừng… Phát triển ngành nghề, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển trên địa bàn.

“Hiện nay Quế Thuận vẫn còn là xã nghèo của Quế Sơn, vì vậy để địa phương phát triển bền vững thì rất cần sự quan tâm đầu tư của huyện, tỉnh về cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống hồ đập để phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, Quế Thuận cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Quế Sơn cần một nguồn vốn rất lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng, trong khi đó nguồn lực của địa phương có hạn, người dân còn nghèo...” - ông Phan Duy Thanh chia sẻ.

Đại Nghĩa