ThienNhien.Net - Hai bên bờ sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Yên Bái hiện có khá nhiều cơ sở sản xuất...