Xã Trường Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa): Hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Gốc
Hoàn thành 15 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao chính là thước đo thể hiện chất lượng đời sống của người dân xã Trường Sơn đang nâng lên từng ngày.

Cách thị trấn huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) 10km về phía đông nam, xã Trường Sơn có diện tích tự nhiên 582,32 ha trong đó có 399,94 ha đất nông nghiệp; kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng năm 2018 đạt 14,9%; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 42 triệu đồng/năm. Trường Sơn về đích Nông thôn mới từ năm 2013. Đến nay, xã đã hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đang chờ xét công nhận xã chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Bà con nhân dân tích cực dọn cỏ ven đường làng để trồng hoa

Là một trong 11 xã điểm của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2013 đến nay, Trường Sơn luôn giữ vững 19 tiêu chí và dần nâng cao hơn nữa. Được sự quan tâm của Ban thường vụ huyện ủy, UBND huyện Nông Cống, sự hỗ trợ của Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, xã Trường Sơn đã được chọn là xã đầu tiên của huyện Nông Cống thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn và cũng là cơ sở quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà quyết tâm xây dựng xã Trường Sơn thành xã Nông thôn mới nâng cao, tiến tới Nông thôn mới kiểu mẫu

Đảng ủy xã đã ra các Nghị quyết số 28 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP; Nghị quyết số 29 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong phát triển giáo dục giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025. Từ tháng 3 đến tháng 5/2019, các Quyết định số 69, 70, 71, 72 được ban hành thể hiện quyết tâm sớm hoàn thành Xây dựng Trường Sơn đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao.

Nhờ sự quyết tâm, sự đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Sơn đã đạt được những thành quả đáng tự hào: Hoàn thành 15/15 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao (Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 10/8/2018), đạt 100%.

Đoạn đường đã được trồng cau và hoa hai bên

Một số thành quả nổi bật là:

Về thu nhập: Năm 2013 (được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới), thu nhập bình quân đầu người đạt 19,92 triệu đồng/người/năm. Năm 2018 đạt 40 triệu đồng/người/năm. Ước tính tổng kết năm 2019 đạt 44,36 triệu đồng/người/năm.

Lao động có việc làm: Số lao động trong độ tuổi có việc làm đạt tỷ lệ 96,2%.

Tổ chức sản xuất: Trường Sơn có 01 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và mới thành lập thêm Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ rau an toàn Thành Liên ( Xây dựng vùng rau an toàn 3ha tại làng Thành Liên). Xã đã xây dựng vùng lúa thương phẩm trên 50ha theo tiêu chuẩn VietGAP, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa. Trường sơn đã có sản phẩm Gạo Sạch Hương Quê cung cấp ra thị trường. Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa đạt 90%.

Khu nhà màng tại HTX rau an toàn Thành Liên (xã Trường Sơn)

Về y tế: 94% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Xã không xảy ra dịch bệnh, không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Về giáo dục: Xã có trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2, trường trung học cơ sở đạt chuẩn giai đoạn 2. Và 100% người trong độ tuổi 15-60 biết chữ. 70% lao động qua đào tạo có việc làm.

Môi trường và an toàn thực phẩm: 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định bảo vệ môi trường; 95% các hộ gia đình có bể chứ nước sinh hoạt, nhà tắm, nhà tiêu đảm bảo 3 sạch. 61,4% tuyến đường được trồng hoa, cây bóng mát. Trường Sơn cũng được công nhận là xã an toàn thực phẩm.

Hoàn thành 15 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao chính là thước đo thể hiện chất lượng đời sống của người dân xã Trường Sơn đang nâng lên từng ngày. Xây dựng thành công Nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Sơn đã thể hiện tinh thần đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Tâm Ánh