Xa và gần

Gốc
V-League 2007 kết thúc, mọi người ngồi lại lập bảng tổng kết theo đủ cách mà họ có thể nghĩ ra được. Người bình thường thì “tổng kết” giải tại quán cà phê, nơi bàn nhậu, thôi thì đủ thứ chuyện để bình phẩm, để khen chê.

Tin nóng

Tin mới