(PL)- Ngày 20-10, tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết giám đốc sở, Bùi Nguyên Lân đã yêu cầu giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Vinh thực hiện nghiêm các nội dung kết luận thanh tra, báo cáo về Sở trước ngày 30-10.

Theo ông Lân, mức độ vi phạm tài chính của giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Vinh và các cá nhân liên quan là nghiêm trọng nhưng trung tâm Vinh chỉ xử lý khiển trách trước toàn đơn vị là không tương xứng với mức độ sai phạm. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đoàn thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đã phát hiện và truy thu trung tâm này hơn 200 triệu đồng do sai phạm trong quá trình thực hiện dự án phục hồi chức năng tại cộng đồng cho 413 người khuyết tật.