Hỏi:

Doanh nghiệp chúng tôi có giao hàng cho các cá nhân ở một số tỉnh lân cận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng vậy có phải khấu trừ tiền thuế trước khi thanh toán tiền hoa hồng trả cho đại lý không? Khoản hoa hồng chi trả cho cá nhân được tính chi phí hợp lý không? (Hoàng Thị Dung, Đông Hưng, Đông Sơn, Thanh Hóa)