Làm đại lý độc quyền tiêu thụ hàng hóa cho một công ty ở nước ngoài, ngoài việc tiêu thụ hàng hóa của công ty, đại lý còn làm dịch vụ marketing, cung cấp các thông tin về thị trường nước cho công ty đó. Như vậy, xác định khoản thuế đối với khoản chi hoa hồng mà công trả cho đại lý ra sao? (D.X.Vinh, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.)