Đối tượng này quê ở Hải Phòng, hiện đang là sinh viên ĐH và cũng là thành viên tích cực của diễn đàn “loveyahu.vn” do Nguyễn Hữu Tài quản trị - Bốn bị can là sinh viên được tại ngoại.. Tất cả các bài liên quan đến vụ án "Vàng Anh"