Việc xác định lại giới tính của người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu người giám hộ.

Việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Công dân điền thông tin tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) – Sở Tư pháp.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

- Bản chính giấy khai sinh của người yêu cầu (dùng để ghi chú nội dung sau khi xác định lại giới tính)

- Giấy chứng nhận y tế do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính

- Bản photocopy hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người có yêu cầu.

- Bản chính Văn bản ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác làm thay) hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, vợ , chồng, con, anh, chị, em ruột của người được ủy quyền (nếu ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, vợ , chồng, con, anh, chị, em ruột).

Xac dinh lai gioi tinh co yeu to nuoc ngoai - Anh 1

TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho công dân

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc cần bổ sung thì phải hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ,hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận , chuyển hồ sơ tới phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài để giải quyết theo quy định.

Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Tiến hành giải quyết và chuyển kết quả đúng thời hạn quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết, có yêu cầu cần bổ sung hồ sơ hoặc tiến hành xác minh, phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài phải kịp thời thông tin tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết cho công dân biết .

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

Các yêu cầu, điều kiện để xác định lại giới tính:

Theo quy định tại Điều 36 BLDS 2005:

- Việc xác định lại giới tính được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.

- Việc xác định lại giới tính của người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Về thời hạn giải quyết:

- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

- Trường hợp cần xác minh, làm rõ thì thời hạn trên được kéo dài không quá 05 ngày làm việc.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

Lệ phí (nếu có): Không quá 50.000 đồng.

HUY LÂM

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật