Xác định rõ đối tượng được vay ưu đãi, mức ưu đãi hỗ trợ việc làm

Gốc
• Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động có hợp đồng thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng

(SGGPO).- Hội thảo “Tham vấn về dự án Luật Việc làm” đã được Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức sáng nay, 5-8, tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội trình bày một số vấn đề lớn trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Ông Lợi cho biết, quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Việc làm đang tập trung vào một số vấn đề. Trong đó, Chương II “Chính sách hỗ trợ tạo việc làm” có vai trò vô cùng quan trọng, có thể coi là xương sống của dự luật. Dự thảo luật Chính phủ trình Quốc hội đã xây dựng 6 nhóm chính sách hỗ trợ tạo việc làm, bao gồm: tín dụng tạo việc làm; hỗ trợ chuyển dịch việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên; chính sách việc làm công và hỗ trợ phát triển thị trường lao động.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng kết cấu lại Chương II, bổ sung thêm một số quy phạm nhằm cụ thể hóa 3 nhóm chính sách về tín dụng ưu đãi tạo việc làm, hỗ trợ chuyển dịch việc làm cho người lao động khu vực nông thôn và chương trình việc làm công. Trong đó đã cụ thể hóa về Quỹ quốc gia giải quyết việc làm – với tính chất là cơ chế tài chính chủ đạo có mục đích trực tiếp hỗ trợ, duy trì và tạo việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động. Đồng thời, bên cạnh đó Điều 14 quy định mang tính nguyên tắc về cho vay ưu đãi tạo việc làm từ các nguồn tín dụng khác nhằm huy động rộng rãi nguồn vốn tạo việc làm.

Đối tượng và điều kiện vay vốn cũng đã được cụ thể hóa. Để khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp về đối tượng vay vốn ưu đãi giữa các chương trình tín dụng có mục đích cho vay mở rộng sản xuất, kinh doanh với nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm (có mục đích trực tiếp hỗ trợ, duy trì và tạo việc làm), dự thảo đã quy định về đối tượng vay vốn (Điều 12) và điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm (Điều 13) theo hướng xác định rõ đối tượng được vay ưu đãi, đối tượng ưu tiên vay vốn ưu đãi, mức ưu đãi kèm theo các điều kiện cụ thể.

Về bảo hiểm thất nghiệp, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng chỉ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động có hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

ANH PHƯƠNG

Tin nóng

Tin mới