Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

XÁC ĐỊNH RÕ QUY MÔ, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế là những mục tiêu mà Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề ra trong giai đoạn 2020-2030, tại buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sáng nay

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2020/9/xac-dinh-ro-quy-mochat-luong-giao-duc-nghe-nghiep/446336