Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác PCCC

Với việc nghị định 136 của Chính Phủ về công tác PCCC và CNCH chính thức đi vào thực tế đã cụ thể hóa và xác định rất rõ ràng vai trò của chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn trong công tác PCCC, qua đó nâng cao được trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ từ cơ sở. Đây được xem là bước tiến lớn trong việc hình thành ý thức, xây dựng và chuyên nghiệp hóa lực lượng PCCC tại chỗ ở các địa phương.

ANTĐ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xac-dinh-ro-vai-tro-trach-nhiem-cua-chinh-quyen-dia-phuong-trong-cong-tac-pccc-post464411.antd