Giadinh.net - Sáng nay, Công an Hà Nội ra quân tiến hành đợt tổng kiểm tra hộ khẩu đầu tiên kể từ khi Hà Nội sáp nhập với tỉnh Hà Tây, bốn xã thuộc tỉnh Hòa Bình và huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc).